Menu
Cart 0
Nkauj Ntseeg Yexus SOUNDTRACK (CD)

Nkauj Ntseeg Yexus SOUNDTRACK (CD)

 • $ 5.00


SOUNDTRACK 

Song Titles:

 1. Cov kwvtij Hmoob nyob txhua lub zog
  2. Nram Ntej Ub
  3. Los Ntseeg Yexus
  4. Niamtxiv puavleej ib txwm digmuag
  5. Kuv tub hnov
  6. Vaajtswv hlub neeg
  7. Daws povtseg daws povtseg
  8. Kuv twb xaiv taag lawm
  9. Tug Tswv Yexus kuv lug cuag Koj
  10. Yog muaj leejtwg mob
  11. Yog leejtwg, yog leejtwg
  12. Tug Tswv Yexus yeej yog txujkev

   We Also Recommend