Menu
Cart 0
Sis Hlub Sis Paab (CD)

Sis Hlub Sis Paab (CD)

 • $ 10.00


 Song Titles:

 1. Cov ntseeg suavdlawg (Kx. Num Nyaj Hawj)
  2. Pehawm Vaajtswv Ntuj (Nkauj Ntxoo Yaaj)
  3. Kuv yuav Yexus (Leej Hawj)
  4. Sis hlub sis paab (Nkauj Ntxoo Yaaj)
  5. Nruag tug Tswv moog (Lug suav: Leej Hawj)
  6. Tuabneeg yog Vaajtswv tsim (Nruag Hawj)
  7. Ntuj tsaug dlhau plawg (Leej Hawj)
  8. Noj tsab pebcaug (Nruag Hawj)

      We Also Recommend